СУДСКИОТ СОВЕТ ОДЛУЧИ: Разрешен е Јово Вангеловски

Поради нестручно и несовесно вршење на функцијата на денешната седница на Судскиот совет беше разрешен Јово Вангеловски од функцијата претседател на Врховниот суд.

Вангеловски има право на жалба до Врховниот суд.